வாசகர் வட்டம்

Monday, July 04, 2022

தமிழ் உடையில் தோன்றி ஒரு தமிழ் சிறுமியின் அசத்தலான சிங்கள பாடல் -வீடியோ

 

 அவர் பாடிய தமிழ் பாடல் கீழே

 


அவரின் ரவுடி பேபி கீழே

 

 அவரின் ஹிந்தி பாடல் கீழே
நன்றி -அஜீவன்

Saturday, June 25, 2022

Life is easy. Why do we make it so hard? -வீடியோ

 

Tuesday, June 21, 2022

''JAFFNA ON FIRE'' விவரண சித்திரம்-வீடியோ

1981யில் யாழ் நகர் எரிக்கப்பட்ட காட்சிகள் 

 தமிழர் விடுதலை கூட்டணி காரியாலய எரிப்பு 

 ஈழநாடு காரியால எரிப்பு 

 யாழ் பழைய சந்தை எரிப்பு

 யாழ் கடைகள் எரிப்பு 

 யாழ் நவீன சந்தை எரிப்பு

 நா்ச்சிமார் கோவில் தேர் எரிப்பு 

 முன்னாள் கூட்டணி எம்பி யோகேஸ்வரன் வீடு வாகனங்கள் எரிப்பு 

 யாழ் நூலக எரிப்பு யோகேஸ்வரனின் பேட்டி 

 முன்னாள் மேயர் விஸ்வநாதனின் பே்ட்டி அடங்கிய ஒளிக்கா்ட்சிகள் இந்த வீடியோவில்

சித்தர்களின் நுணுக்கங்களை வைத்து உருவாக்கப்பட்ட அற்புதமான எளிய யோக பயிற்சி-வீடியோ

Sunday, June 19, 2022

யாழ் ''கரவெட்டி சொர்க்கம்'' விவரண சித்திரம்-வீடியோ

Saturday, January 15, 2022