வாசகர் வட்டம்

Wednesday, October 28, 2020

சிங்கள பாட்டு கதிர்காமத்தில் பாடும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன்-வீடியோ

Sunday, October 18, 2020

நினைவு குறிப்புக்கள் - பத்மினி,எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் - வீடியோ

சிவாஜியிடம் ஆ்ச்சரியத்துடன் கேட்கும் கமல்-உத்தம புத்திரனில் அந்த கிளாப் எப்பிடீங்க -வீடியோ நினைவு குறிப்புக்கள்
சிவாஜி பற்றி கமல் ஆச்சரியத்துடன் 50 களில் வந்த உத்தம புத்திரனில் வந்த இந்த யாரடி மோகினி என்ற பாடலை பற்றித்தான் கேட்டார் கீழே அந்த பாடல்

Sunday, September 27, 2020

Monday, September 21, 2020

Saturday, September 19, 2020

வெளிநாட்டு ஒருவரின் பார்வையில் 70 களில் சென்னை (Madras)-வீடியோ

Monday, September 14, 2020

ஊரு சனம் தூங்கவில்லையென ஏங்கும் දෙමළ நங்கியும் සිංහල தங்கச்சியும்