வாசகர் வட்டம்

Tuesday, May 20, 2014

ஓ ..சீலா...ஓ.. சாந்தி ..& Hondai மச்சான் ..இலங்கை பொப் பாடல்கள்-வீடியோ

1 comment:

Thiagarajah Rajarajan said...

அன்றைய கால கட்டங்களில் மேடைக் கச்சேரிகளில் அமுதன் அண்ணாமலை இந்த பாடலை அதிகமாக பாடுவதுண்டு அத்துடன் பொப்பிசை வடிவம் சமூக அவலங்களை வெளிக் கொண்டு வருவதில் முன்னணி வகித்திருந்தது