வாசகர் வட்டம்

Friday, September 25, 2015

70 களில் இலங்கை-வீடியோ

யாழ்ப்பாண சர்வதேச திரைபட விழாவில்-வீடியோ

Monday, September 21, 2015

லண்டனில் 60+ தமிழ் ஜோடியின் அபார மேடை திரைபட நடனம்-வீடியோ

அண்மையில் லண்டனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த நடனம் இடம் பெற்றது

.யாழ் கரவெட்டி ஞானசாரியார் கல்லூரி லண்டன் பழைய மாணவர் சங்கத்தினரால் நடத்தப்ட்ட கலை விழாவில் தான் இந்த நடனம்.


 இந்த நடனம் ஆடும் இளம் ஜோடிகள் லண்டன் தமிழ் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் தொலைகாட்சி தொடர் நாடகங்களில் பாத்திரங்களாக வருவதால் அதி்கமானவர்களுக்கு தெரிந்து இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்


Wednesday, September 09, 2015

மாவோ என்கிற ..மாசேதுங்-வீடியோ

Tuesday, September 08, 2015