வாசகர் வட்டம்

Saturday, November 21, 2009

உருது இசை மேதை நுஸ்ரத் அலி கான் அவர்களது பாடல்கள்-வீடியோ
மேலை உள்ளவை உருது இசை மேதை
நுஸ்ரத் அலி கான் அவர்களது பாடல்கள்

மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் அவரை
இஸ்லாமிய பஜனைப் பாடல்களைப் பாடுபவராகத் தோன்றும்.
ஆனால் இந்தியாவினதும் மேலைத்தேயங்களினதும்
பல்வேறு இசைக் கோலங்களை அற்புதமாக இணைக்கும்
ஆற்றல் மிக்க ஒரு MUSIC COMPOSER அவர்

இதை கேட்கும் போது ஒரு வித சுகனூபாவத்தை தரும்.
போட்டு விட்டு அப்படியே படுத்திருக்கலாம் .
மனம் துள்ளுவதை உணர்வீர்கள்.

No comments: