வாசகர் வட்டம்

Wednesday, February 05, 2014

ஹிட்லர் தப்பியோடி ஆர்ஜண்டாவில் வாழ்ந்து இறந்தாரா?-வீடியோ

Hitler escaped Berlin bunker and died in South America, new book claims | Mail Online


http://www.dailymail.co.uk/news/article-2545770/New-book-claims-THIS-picture-proves-Hitler-escaped-Berlin-bunker-died-South-America-1984-aged-95.html

No comments: