வாசகர் வட்டம்

Monday, December 14, 2015

இலங்கை தமிழ் திரைபடங்கள் பற்றிய அரிதான விவரண தொகுப்பு -வீடியோ

விபி கணேசன் ஒரு காலத்தில் இருந்த மலையக தொழில்சங்கத்தின் தலைவரோ உபதலைவர் ,,எம்ஜீஆர் பாணியில் புதிய காற்று நான் உங்கள் தோழன் , நாடு போற்ற வாழ்க போன்ற படங்களை எடுத்து இலங்கையில் ஒரளவு வெற்றியடைய செய்தார் ..இவர் இப்ப இருக்கும் மலையக தமிழ் அரசியல்வாதி மனோ கணேசனின் தந்தையாவார்

No comments: