வாசகர் வட்டம்

Wednesday, April 03, 2019

5 நொடிகள் போதுமாம் -வாழ்க்கையில் மாற்றம் பெறலாமாம் (விஞ்ஞானரீதியாக நிரூபிக்க பட்டதாம்)-வீடியோ

Mel Robbins இவர் முன்னாள் CNN தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பாளர்....இவருடைய 5 செக்கன் rule விஞ்ஞானரீதியாக நிரூபிக்க பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது.

No comments: