வாசகர் வட்டம்

Monday, March 08, 2010

எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் நினைவு கூட்ட உரைகள்-வீடியோ

src="http://icdn.indiaglitz.com/playerV2/embed.swf?vid=43705&category=5003&as=" scale="noScale" quality="high" bgcolor="#000000" width="425" height="344" name="IGCPLAYER" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

No comments: