வாசகர் வட்டம்

Thursday, February 24, 2011

ஒய்யார கொண்டையாம் தாழம்பூவாம் அதுக்குள்ளை இருக்குதாம் ஈரும் பேனும் -ஞாநி -வீடியோ

2 comments:

கக்கு - மாணிக்கம் said...

வெகு முக்கியமான அவசியமான பகிர்வு இது.
அனைவரும் கண்டு,உணரவேண்டியது. பகிர்வுக்கு நன்றி.

மணிமேகலா said...

மிகவும் சிந்திக்க வைத்த ஒரு பகிர்வு சின்னக்குட்டி.பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி.

இதனை என் வலைப்பக்கத்திலும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.