வாசகர் வட்டம்

Monday, February 28, 2011

தமிழனா நீங்கள்? உங்களுக்கு ''ழ'' கரம் சொல்ல வருமா?

1 comment:

DrPKandaswamyPhD said...

தமிழனா இருந்தா மட்டும் பத்தாதுங்க, சின்ன வயசுல தமிழை நட்றாகப்படித்திருக்கணும்.