வாசகர் வட்டம்

Monday, May 16, 2011

யாழ் குடி மன்னர்களின் அவசர விண்ணப்பம் ஒன்று-வீடியோ
இந்த வீடியோ உதவி ..நன்றி -யாழ் இணைய புலவருக்கு ..இது பற்றிய விவாதங்களை பார்க்க இங்கே அழுத்தவும்

2 comments:

jeyaa59 said...

மனம் திறந்த செவ்வி என்பதே இதுதான்.யாரவது ஆவன செய்யுங்கள்..மன அழுத்தம் நிறைந்த மனிதர்கள் இவர்கள் .இதையே மேல்தட்டு மனிதர்கள் சொன்னால் செய்தால் அது உயர் நாகரிகம் ம்ம்

jeyaa59 said...

மனம் திறந்த செவ்வி என்பதே இதுதான்.யாரவது ஆவன செய்யுங்கள்..மன அழுத்தம் நிறைந்த மனிதர்கள் இவர்கள் .இதையே மேல்தட்டு மனிதர்கள் சொன்னால் செய்தால் அது உயர் நாகரிகம் ம்ம்