வாசகர் வட்டம்

Sunday, August 21, 2011

ஞானாசாரியார் கல்லூரியின் பழைய மாணவர்களின்(லண்டன் கிளையினரின்) விழாவில்-வீடியோ


ஞானசாரியார் கல்லூரி பழைய மாணவரின் விழா20.08.11 அன்று நடை பெற்ற பொழுது பாடகர் உன்னிகிருஸ்ணன் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துள்ளார் .கீழ் இருக்கும் வீடியோ ...நிகழ்ச்சியின் இடைவேளை நேரத்தில் எடுக்கப்பட்டது

No comments: