வாசகர் வட்டம்

Thursday, December 29, 2011

ஆறா வடு -சக வலை பதிவு நண்பர் சயந்தனின் நேர்காணல்-வீடியோ

வரும் ஜனவரி மாதம் சக வலபதிவர் நண்பர் சயந்தனின் ஆறா வடு என்ற நாவல் வெளி வருகின்றதாம் .தீபம் தொலைக்காட்சியில் சயந்தனை நேர் காணல் செய்திருந்தார்கள் ..அத்ன் வீடியோ இணைப்பு இது

No comments: