வாசகர் வட்டம்

Monday, October 01, 2012

புலம் பெயர் தமிழ் குஞ்சுகளின்.. ஓட்டை உழுந்து வடை -வீடியோ

மேலே உள்ள பாடல் லண்டன் குட்டி hari யின் உடையது .நகல் வடிவம் ...

 

கீழே அந்த பாடலின் அசல் வடிவம்

No comments: