வாசகர் வட்டம்

Sunday, October 19, 2014

யாழ் தேவியில் காதல் செய்தால்-வீடியோ

யாழ்தேவியில் காதல் செய்தால் என்ற பாடலில் முடிவில் குரல் வடிவில் வரும் வானொலி அறிவிப்பாளர் யாழ் சுதாகர்....


பலரும் நன்கு அறிந்த தமிழ் நாட்டு சூரியன் எப்.எம் இரவு நேர வானொலி அறிவிப்பாளராகும்


இவர் இணைய தமிழ் எழுத்து உரு சம்பந்தமாக புரட்சி செய்த சுரதா தமிழ்வாணனின் சகோதரர் ஆவார்..பால்ய காலத்தில் பழகிய எனக்கும் தெரிந்த நண்பரும் கூட..

.இந்த பாடலை முன்பு ஒலி வடிவத்தில் கேட்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது தான் ஒளிவடிவத்தில் இந்த பாடலை பார்க்கிறேன் .அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன்.

No comments: