வாசகர் வட்டம்

Monday, February 02, 2015

1986 ஆண்டளவில் நடிகர் விஜயகுமாரதுங்க யாழ்ப்பாணம் விஜயம் செய்த பொழுது-வீடியோ

இந்த வீடியோ விவரணத்த 86 ஆண்டு அல்லது 87 ஆண்டின் முற்பகுதியில் ஜெர்மன் தொலைகாட்சி ஒளிபரப்பி இருந்தது .அப்பொழுது இதை டிவியில் பார்வையிட்டு இருந்தேன் .. இந்த வீடியோ தற்செயலாக இணையத்தில் திரும்பவும் பார்க்க கிடைத்த்து அதை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் .


 அந்நேரம் விஜயகுமாரதுங்க அவர்கள் யாழ் விஜயம் செய்த பொழுது எடுக்கப்பட்டவை

No comments: