வாசகர் வட்டம்

Friday, September 25, 2015

70 களில் இலங்கை-வீடியோ

சீன அதிபர் சூன்லாயின் விஜயம் 1971 ஆண்டு நடந்த சேகுவார புரட்சி காலகட்டத்து வீடியோ காட்சிகள் போன்றவற்றை பார்க்கலாம் Three Yellow Cats என்ற ஆங்கில படம் இலங்கையில் முழுமையாக 1966 ஆண்டளவில் படமாக்கபட்டது அக்கால இரத்மலானை விமான நிலையம் மற்றும் அக்கால பிராந்திய அமைப்பு போன்றவற்றை இந்த படம் பற்றிய விவரணதொகுப்பு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதன் இணைப்பு கீழே

No comments: