வாசகர் வட்டம்

Monday, November 30, 2015

இலங்கை தமிழ் நாட்டு கூத்து-வீடியோ

1 comment:

Selladurai Sinnadurai said...

இந்த நிகழ்ச்சியை நேரில் கண்டேன் இரசித்தேன். புல்லரித்து போனேன். என்ன அற்புதமான நடிகன்! வாழ்க என்னருமை தமிழ் செல்வனே.

புதுநகர் செல்லத்துரை
சேர்ஜி பிரான்ஸ்