வாசகர் வட்டம்

Wednesday, November 25, 2015

சிங்கப்பூர் கோமள விலாசில் மோடிக்கு சிங்கப்பூர் பிரதமர் விருந்து-வீடியோ

மோடி சிங்கப்பூரில் இந்திய சமூகத்தினர் முன் தமிழை கொமடி ...மகிந்த இவரிலும் பாரக்க நல்லாய் தமிழை கொமடி பண்ணுவார் போலை

1 comment:

Sennakkalvalasu T.Selvaraju said...

அவர் வேற்று மொழிக்காரர்.தமிழில் பேசுவதற்கு முயற்சிக்கிறாரே அதைப் பாராட்டுவோம்

கோமளவிலாஸ் ஒட்டலில் பத்தோடு பதினொன்றாக அதே சிங்கப்பூர் பிரதமருடன் சாப்பிடுகிறார்.
இது சில சமயங்களில் நாமும் செய்வதுதான்.எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்களே என்று சிங்கப்பூர் பிரதமர் நிரூபித்துள்ளார்