வாசகர் வட்டம்

Friday, July 17, 2009

மரம்தான் ,மறந்தான் எல்லாம் மரம்தான்..-வைரமுத்துவின கவிதை

1 comment:

cheena (சீனா) said...

வைரமுத்துவின் குரலில் ஒரு அழகிய உரை - மரத்தின் பெருமைகளைப் பறை சாற்றும் உரை

பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி