வாசகர் வட்டம்

Monday, August 03, 2009

பைத்தியக்கார இந்திய அரசியல்வாதிகள்-வீடியோ


அந்த கைக்கு உரியவர் கேரள கம்னியூஸ் கட்சி ஒன்றின் அரசியல் தலைவராமே....உண்மைங்களா?

1 comment:

Anonymous said...

{அந்த கைக்கு உரியவர் கேரள கம்னியூஸ் கட்சி ஒன்றின் அரசியல் தலைவராமே}

பொதுவுடமை என்றால் இப்படி எனத் தப்பு அர்த்தம் பண்ணிக் கொண்டார் போல!