வாசகர் வட்டம்

Monday, August 10, 2009

சுனாமி எச்சரிக்கையும்- இன்றைய பூமி அதிர்ச்சி-வீடியோ


அந்தமானில் நில நடுக்கம்இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் சுனாமி எச்சரிக்கை

பிந்திய தகவலின் படி சுனாமி எச்சரிக்கையை மீள பெற்று கொண்டனர்

1 comment:

வடுவூர் குமார் said...

இவ்வளவு சீக்கிரமாகவா?