வாசகர் வட்டம்

Friday, June 04, 2010

ஒரு ஆணாதிக்கவாதியின் உளறல்-வீடியோ

ஒரு ஆணாதிக்காவாதியின் உளறலை பார்க்க விரும்பின் இங்கே அழுத்தி பார்க்கவும்

1 comment:

ராம்ஜி_யாஹூ said...

எம் ஜி ஆர் சினிமாவில் இதை விட அதிகமாகவே மேல் சாவநிசம் இருக்கும்.
ஒரு உதாரணப் பாடல்- இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் பொம்பளை, இந்த தமிழ் நாட்டுலே (எழுதியவர் கண்ணதாசன அல்லது வாலியா என்று தெரிய வில்லை.