வாசகர் வட்டம்

Saturday, July 17, 2010

இது தாஜ்மகாலில் கவியரங்கமமாம்-வீடியோ


2 comments:

Anonymous said...

கவியரங்கம் என காசு செலவழித்து கருணாநிதிக்கு ஜால்ர போடுரங்கப்பா ,இதுல போட்டி வைரமுத்தா வாலியா ?

Anonymous said...

கவியரங்கம் என காசு செலவழித்து கருணாநிதிக்கு ஜால்ர போடுரங்கப்பா ,இதுல போட்டி வைரமுத்தா வாலியா ?