வாசகர் வட்டம்

Thursday, January 13, 2011

சென்னை புத்தக கண்காட்சி -2011 -வீடியோ

3 comments:

யாதவன் said...

நன்றாக உள்ளது படக்காசிகள்

krubha said...

நன்று. இதையும் கொஞ்சம் பாருங்க
http://ilakindriorpayanam.blogspot.com/2011/01/exclusive-2011.html

வாலி அவர்களின் புத்தக கண்காட்சி பேச்சு

krubha said...

நானும் போட்டிருக்கேன் ஒரு வீடியோ பாருங்க வாலி பேசுனத

http://ilakindriorpayanam.blogspot.com/2011/01/exclusive-2011.html