வாசகர் வட்டம்

Sunday, January 23, 2011

பாகிஸ்தான் பள்ளி சிறுமிகளின் பார்வையில் இந்தியா-வீடியோஇந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்க்கவும் .அப்படி இல்லாதவிடத்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை பற்றி தவறான அபிப்பிராயம் ஏற்படும் ,அதில் ஒரு சிறுமி அருமையாக பாரட்டகூடிய வகையில் தனது கருத்தை தெரிவித்திருக்கின்றார்.அத்துடன் முடிவில் பாடப்படும் அந்த பாடலும் அருமை.

தகவல் உதவி -கீரன் பேஸ்புக்கில் இருந்து

No comments: