வாசகர் வட்டம்

Monday, February 13, 2012

உலக மொழியாம் இது? -யாழ் மற்றும் மலேசியாவிலிருந்து-வீடியோ

கீழே இருப்பது யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து

கீழே இருப்பது மலேசியாவிலிருந்து

No comments: