வாசகர் வட்டம்

Wednesday, February 22, 2012

என்னத்தை சொல்லுறது ......சினிமா மோகத்துக்கு ஒரு அளவில்லையே- வீடியோ

1 comment:

Sebstian D Alagu said...

கேலிக்கூத்தை வேடிக்கையாக பார்க்கலாம்.அதுவும் காசு கொடுத்து ஒரு சினிமாவில்.! இங்கே வழக்கையே கேலிக்கூத்தாய்யிருக்கிறது.இது சினிமா மோகம் அல்ல சினிமா பைத்தியம் நிழலுக்கும் நிஜத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத கூட்டம்.