வாசகர் வட்டம்

Wednesday, July 23, 2014

80 களில் இலங்கையில் நடைபெற்ற யுத்தம் பற்றிய விவரணம்-வீடியோ


இந்த விவரணம் 1987 ஆண்டு ஆனி மாதம் அளவில் ஒளிபரப்ப்பட்டிருக்க வேண்டும் ..இந்த விவரணத்தில் ஜேஆர் அரசாங்கத்தின் இருந்த பாதுகாப்பு அமைச்சர் லலித் அத்துலத் முதலி ,அமைச்சர் காமினி திசநாயக்கா,மற்றும் அன்ரன் பாலசிங்கம் கருத்துகளும் இடம் பெற்றிருக்கின்றன.

No comments: