வாசகர் வட்டம்

Wednesday, November 19, 2014

பொம்பளைங்க சுதந்திரத்தை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய்?..அவள் அபபடித்தான் CLIMAX -வீடியோ

கீழே உளள வீடியோவில் கமல் ரஜனிகாந் நடத்தும் உரையாடல்கள் இருக்கின்றன.இவை அவள் அப்படித்தான் திரைபடத்தில் இடம் பெற்றவை ,,,இதன் இயக்குனர் Rudhraiya (18.11.2014) அன்று காலமானார்

No comments: