வாசகர் வட்டம்

Saturday, March 04, 2017

''சும்மா அதிருதில்லே'' இந்த பொடியன் என்ன கிழி கிழிக்கிறான்-வீடியோ

1 comment:

Jeevalingam Yarlpavanan Kasirajalingam said...

இந்த பொடியனின் கிழிப்பு
எந்தத் தமிழரின் உள்ளத்தையும்
சிந்திக்க வைக்குமே!