வாசகர் வட்டம்

Thursday, May 13, 2010

எம்ஜிஆரின் இறுதியாத்திரை முழு வீடியோ காட்சி-1

1 comment:

சின்னக்குட்டி said...

இந்த பதிவில் மூன்றாவது வீடியோவில் எம்ஜீஆரின் உடல் சென்ற இராணுவ வண்டியுடன் செல்ல முயற்சித்த ஜெயலிலதா அம்மையாரை இழுத்து வெளியில் விட்டு தள்ளி விழுத்தின மகாத்தான காட்சி இருக்கு .....பாருங்கள்