வாசகர் வட்டம்

Saturday, May 15, 2010

சக்தி டிவி உரையாடலில் -வலைபதிவுகளின் முக்கியவத்துவம் பற்றி -வீடியோ

Shakthi TV Manitham 2010-03-06 from Nimal Prakash on Vimeo.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரபல இலங்கை வலைபதிவர்களும் பங்குபற்றுகிறார்கள்...அதில் தங்களுக்கு கிடைத்த சிறிய நேரத்தில் வலைபதிவுகளின் முக்கியத்துவத்துக்கு மகுடம் சூட்டுகிறார்கள் --இதில் அநேகருக்கும் தெரிந்த பிரபல வலைபதிவர் மு.மயூரன் பங்கு பற்றுகிறார் என்ப்து குறிப்பட தக்கது

No comments: