வாசகர் வட்டம்

Monday, May 31, 2010

அந்த கிராமங்களின் நகரம் இப்ப களை கட்டுது-புகைப் படங்கள்

இங்கு இணைக்கப்பட்ட படங்கள் யாழ் வடமராட்சியில் உள்ள முக்கிய கிராமிய நகர சந்தி ஒன்றில் சமீபத்தில் எடுக்கப்ட்டவை

நன்றி- patrick prince

No comments: