வாசகர் வட்டம்

Wednesday, October 19, 2011

அழகான சிறுமியின் வடிவில் வந்த கே.பி .சுந்தரம்பாள்-வீடியோ

2 comments:

வேங்குழலோன் said...

அருமையான படைப்பு! அபரிமிதமான திறன் வெளிப்பாடு. இச்சிறுமிக்குச் சிறந்த எதிர்காலம் உண்டு. வாழ்த்துக்கள்!

Anonymous said...

woderful voice,repeats the song as Mrs KBS.God had gifted her full talent and knowledge.We may wonder how THIRIGNANASAMBANDAR had begun to song at the age of nine. Now she has proved and established the same. I pray god to give her long life to sing many more songs.

M.PANNEERSELVAM, THANJAVUR.