வாசகர் வட்டம்

Friday, October 28, 2011

தமிழனாக இருக்கிறதனாலை இந்தியாவிலை மதிக்க மாட்டென்கிறான்கள்-வீடியா

2 comments:

Anonymous said...

reservation இருக்கிறதால்தான் வெளிநாடு போகிறார்களா?யாருப்பா அந்த வசனகர்த்தா?foolish thinking.

devabharati said...

ஐயா, தமிழை குரங்காய் நியாயப்படுத்தியது சரிதான், ஏனென்றால் மரத்துக்கு மரம் தாவுவது குரங்கு,இன்று என் தமிழன் உலகத்தில் எங்கும் பறந்து விரிந்து இருக்கின்றான். "தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்த்து நில்லடா " .