வாசகர் வட்டம்

Wednesday, January 11, 2012

அம்மாவென்றால் சும்மாவா.?..நக்கீரன் பதை பதைத்த அந்த நிமிடங்கள்-வீடியோ

1 comment:

Anonymous said...

எங்கடை ஊரிலை எண்டால் தலைவரை பற்றிஉப்பிடி எதாவது எழுதினால் மண்டையில போட்டு கம்பத்தில கட்டிபோடுவான்கள். உவைக்கு தமிழ் பற்று போதாது.. கலைஞர் பத்திரிக்கை சுதந்திரம் என்கிறார்.. நாலுபேரை எரிக்கவில்லை என்ற கவலை அவருக்கு..எது எவாராயினும்.நக்கீரன் பத்திரிக்கை எரித்து அழிக்கவேண்டிய பத்திரிக்கை,,-மதிவதனி