வாசகர் வட்டம்

Monday, January 30, 2012

சக வலைபதிவர் நண்பர் கலையரசன் லண்டனில்-வீடியோ

இன்று சக வலைபதிவர் கலையரசனின் புத்தக வெளியீட்டு விழா லண்டனில் நடைபெற்றது. அவர் எழுதிய தமிழர்களை யூதர்களுடன் ஒப்பிட முடியுமா என்ற புத்தகத்தின் மேல் அங்கு வைத்த விமர்சன உரைகளுக்கு பதில் அளித்து கலையரசன் பேசிய வீடியோ காட்சியே மேலே உள்ளவை

No comments: