வாசகர் வட்டம்

Thursday, June 12, 2014

சுண்டிக்குளி பூவே.....இலங்கை பாடல்-வீடியோ

2 comments:

ascth said...

சேர்ந்தது ஏன் பிரிந்தது ஏன்?

சின்னக்குட்டி said...

//சேர்ந்தது ஏன் பிரிந்தது ஏன்?//


அது தான் இந்த வீடியோ பாடலின் குறைபாடு அல்லது தோல்வி என் கொள்ளலாம்