வாசகர் வட்டம்

Tuesday, June 03, 2014

இலங்கையின் வடக்கு...கிழக்கு..மலையக.. தமிழ் ,முஸ்லிம் ,பறங்கியர்களின் பாரம்பரிய கலைகள் -வீடியோ


மலையகத்தில் பிரபலமான கூத்து அதன் ஒரு பகுதி
மட்டகளப்பு வாழ் பறங்கிய இன மக்களின் பாரம்பரிய நடனம்
வடபகுதி மக்களின் பறை மற்றும் ஒப்பாரி பாடல்
மட்டகளப்பு தமிழர்களின் பாரம்பரிய drum நடனம்
மூதூர் திருகோணமலை பகுதியிலுள்ள தமிழர்களின் சிலம்பாட்ட கலை

கிழக்கு மாகண முஸ்லிம்களின் பாரம்பரிய கலை

No comments: