வாசகர் வட்டம்

Monday, March 21, 2011

அழகாக தமிழ் பேசும் மார்வாடி அம்மாவும் ஒரு டமிழ் இளைஞனும்-வீடியோ

2 comments:

பூங்குழலி said...

தமிழை ஆங்கிலத்தில் டமில் என்று தான் சொல்ல வேண்டுமாம் ....இப்படி எங்காவது கேட்டிருக்கோமா ?

Hope said...

இவனை போல் உள்ளவர்களை கலுதாம்பட்டையில் அடியுங்கள்