வாசகர் வட்டம்

Monday, March 17, 2014

ஜெர்மனிய பெண் யாழ்ப்பாணத்து தமிழில் சரளமாக பேசுகிறார்-வீடியோ

1 comment:

Sennakkalvalasu T.Selvaraju said...

தமிழன் பேசுகிற தமிழை விட உங்கள் தமிழ் நன்றாக.......வே இருக்கிறதம்மா/ வாழ்த்துக்கள்