வாசகர் வட்டம்

Saturday, March 22, 2014

கோமல் சுவாமிநாதனின் தண்ணீர் ..தண்ணீர் என்ற நாடகத்தின் சில காட்சிகள்-வீடியோ
இன்று உலக தண்ணீர்  தினமாம் 


மேலே உள்ள கோமல் சுவாமிநாதனின் நாடகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் பாலசந்தர் தண்ணீர் தண்ணீர் திரைபடத்தை உருவாக்கினார் .</p>

தண்ணீர் தண்ணீர் திரைபடத்தின் கடைசி காட்சியில் வரும் உருவகத்துக்காக பாலசந்தர் எம்ஜீஆரால் அழைக்கப்பட்டு மிரட்டப்பட்டதாக கூட கிசு கிசு பாணியிலான செய்திகள் அப்பொழுது வந்திருந்தன.

கீழ உள்ளது தண்ணீர் தண்ணீர் திரைபடத்தில் அரசு எந்திரத்தின் செயல்பாடு பற்றி கூறும் காட்சி

No comments: