வாசகர் வட்டம்

Friday, April 18, 2014

RARE -1970 களில் ஒளிபரப்பிய செய்தி தொகுப்பு -வீடியோ

இந்த செய்தி தொகுப்பின் விளையாட்டு பகுதியில் 70 களில் இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்து நடந்த இரண்டாவது கிரிக்கட் டெஸ்ட் பற்றிய சுருக்க தொகுப்பு முக்கிய பங்குவகிக்கிறது. அந்த கால இந்திய கிரிக்கட் நட்சத்திரங்களான கவாஸ்கர் ,விஸ்வநாத் , பேடி சந்திரசேகர் போன்றோர் விளையாடுவதை காணலாம் இந்த வீடியோவில்

No comments: